Nederlandse flag language eda avies         English flag language eda avies

Planning

Planning

Een ondernemingsplan is het samenspel van u als ondernemer en van Stichting EDA als adviseur. Of het nu gaat om een starter of om een onderneming die al enige tijd bestaat.

Ondernemingsplan

Er is altijd wel behoefte om een ondernemingsplan te laten opstellen. Een realistisch en goed uitgewerkt ondernemingsplan vormt een leidraad voor uw toekomstige bedrijfsvoering en kunt u na de start gebruiken om uw financiële resultaten aan te toetsen. De basis van uw ondernemingsplan vormen uw missie en visie. Dat wil zeggen dat u een duidelijk doel voor ogen heeft waar u met uw onderneming naartoe wilt.

Marketingplan

Een marketingplan begint met een grondige analyse van uw toekomstige bedrijf, toekomstige klanten en de concurrentie. Bij een klantenanalyse moet u zich afvragen wat de kenmerken van uw doelgroep zijn en hoeveel potentiële klanten u heeft. Verder hoort in uw analyse een beschrijving van de wensen en behoeften van uw doelgroep thuis. U zult altijd te maken hebben of krijgen met concurrenten. Dat is op zich geen probleem, als u maar goed in kaart heeft wie uw concurrenten zijn en wat zij doen. Zo kunt u zorgen dat u zich van uw concurrenten onderscheidt.

SWOT-analyse

De volgende stap in een marketingplan is het maken van een SWOT-analyse. SWOT staat voor strenghts, weaknesses, opportunities and threats, oftewel sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Sterkten en zwakten gaan over uzelf en uw (toekomstige) onderneming. Kansen en bedreigingen worden gevormd door externe factoren, waar u geen invloed op heeft. De SWOT-analyse dient als basis voor de keuzes die u vervolgens maakt op het gebied van het product, de prijs, de plaats en promotie. Deze aspecten vormen samen de marketingmix.

Financieel plan

Als u duidelijk voor ogen heeft wat u wilt met uw nieuwe onderneming, dan komt het financiële gedeelte van het ondernemingsplan aan de orde. Wat gaat het allemaal kosten en waar wordt het benodigde geld vandaan gehaald? Op deze vragen moet het antwoord - hoe moeilijk ook - toch worden gegeven. De financiële uiteenzetting geeft inzicht in de risico’s, de kosten en baten en de omzet.

De prijs voor het opstellen van een plan is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die er in geïnvesteerd moet worden en de eventuele kosten die voor informatievergaring betaald moet worden. Bij financiering kijken wij meteen of er mogelijkheden zijn voor garantiestellingen door bijvoorbeeld gemeente, provincie of staat. Ook wordt geïnventariseerd welke subsidies eventueel mogelijk zijn.

footer wave