Nederlandse flag language eda avies         English flag language eda avies

Services

Services

Bent u op zoek naar een tijdelijke of permanente dienst of oplossing, een vraagstuk, probleem of project waarbij u advies of ondersteuning van een professional wenst?

 Wij kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen! Wij overleggen graag met u wat het vraagstuk inhoudt, wat het gewenste resultaat of doel is, zodat wij u kunnen voorzien van passend advies, projectmanagement of tijdelijk extra personele ondersteuning.

Ondernemingsplan

Het opstellen van een ondernemingsplan is een goede voorbereiding bij de start van een bedrijf. In een ondernemingsplan worden uw plannen stap voor stap in beeld gebracht en per onderdeel uitgewerkt. Wanneer er investerings- en/of uitbreidingsplannen zijn is het ook verstandig om een dergelijk plan op te stellen. Met name om de plannen op een passende wijze gefinancierd te krijgen is een goede onderbouwing middels een ondernemingsplan noodzakelijk.

Rentabiliteit

De rentabiliteit of winstgevendheid van uw bedrijf is van belang voor de continuïteit van uw bedrijf. Een te lage rentabiliteit belemmert de investeringen, groei en ontwikkeling van uw bedrijf. Samen met u brengen we de achtergronden van uw winst in beeld. Onderdelen als de opbouw van de verkoopprijs, de kostprijs, de brutowinst en de samenstelling van de overige kosten worden uitgewerkt. Via een vergelijking met de branche worden mogelijke verbeterpunten uitgewerkt en besproken. Regelmatig overleg en begeleiding vormen de basis om te komen tot een adequate bewaking van omzet en kosten met als doel de rentabiliteit te verbeteren. Wij geven u inzicht in uw rentabiliteit en beoordelen deze in verhouding tot de branche.

Investeringsplan

In een investeringsplan worden de plannen van de ondernemer uitvoerig beschreven. Het is aan te bevelen een zo groot mogelijk deel van de plannen middels offerte(s) te onderbouwen. Daarna wordt er een zo nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt van de totale bedragen die met de investeringsplannen gemoeid zijn. Het geheel vormt de basis voor het financieringsplan. Hierbij worden investering en financiering op elkaar afgestemd

Subsidies

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Er zijn meer subsidieregelingen dan u zou denken. Het is denkbaar dat er bij een bepaald project aanspraak gemaakt kan worden op verschillende subsidieregelingen. Sommige van deze regelingen geven recht op 40% van de gemaakte kosten. Wij gaan hier niet nader in op de verschillende subsidievormen en mogelijkheden, omdat het per situatie afhangt of er aanspraak gemaakt kan worden op subsidie. Indien u vragen heeft over de subsidiemogelijkheden voor onze werkzaamheden, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. Op basis van dit gesprek zullen we kijken in hoeverre u aanspraak kunt maken op subsidie.

Marketingplan

Het strategisch marktplan vormt de basis voor een marketingplan. Zonder eerst het bedrijf nader te analyseren is het onmogelijk marketingdoelstellingen te bepalen. Het strategisch marktplan in combinatie met een promotieplan vormt een marketingplan. Het opmaken van dergelijk promotieplan doen we samen met een netwerk partner. Op deze manier is er een derde objectieve partij betrokken bij het promotiebeleid van uw organisatie.

footer wave